Museum ‘Het Gildenhuys’ is gevestigd in één van de oudste straten van Blokzijl.

Het Gildenhuys is in 1986 gesticht vanuit de Stichting “Oud Blokzijl”, welke nog steeds het museum exploiteert.

In 1999 is het gebouw in zijn geheel afgebroken en herbouwd, voor een deel met gebruikmaking van de oorspronkelijke materialen.

Het museum kent twee vaste onderdelen.
Als eerste is er de vaste expositie:

Museum ‘Het Gildenhuys’ ontleent zijn naam aan de in vroeger tijden zeer belangrijke gilden die in Blokzijl functioneerden maar waar, helaas, weinig van bewaard is gebleven.

“Blokzijl en het water”

De permanente tentoonstelling vindt u op de eerste verdieping van het museum. Middels een diversiteit aan voorwerpen, plattegronden, oude prenten, waaronder sedert enkele jaren ook een afbeelding van de akte van toekenning van de stadsrechten door prins Willem III, en foto’s wordt een duidelijk beeld geschetst van de geschiedenis van Blokzijl in relatie tot het water.

Daarnaast vindt u hier een wisselende tentoonstelling die het thema heeft gekregen:

“Scheepsbouw in Blokzijl”

Voor zover bekend is al in 17e eeuw begonnen met het bouwen van schepen in Blokzijl, maar verondersteld wordt dat dit zelfs al veel eerder plaatsvond. In het Kamper stadsarchief bevindt zich namelijk de verkoopakte van een schip dat in 1797 in Blokzijl is gebouwd op de scheepswerf van de Gebroeders Wilgenkamp. Naast deze waren er echter nog meer scheepswerven gevestigd in Blokzijl. Bekend zijn ook de werven van H. Weener, J. Schuring en Snoeck. Op de werven werden schepen voor de vissers van Schokland, Vollenhove en Urk gebouwd, maar voor Blokzijl zelf was het meest vervaardigd het bekende Blokzijler jacht.

De scheepswerven waren goed voor de werkgelegenheid in Blokzijl. In de eerste plaats was er natuurlijk het bouwen van de schepen zelf, maar daarnaast waren er ook de toeleveranciers die materialen en onderdelen vervaardigden en aan de werven leverden, denk hierbij aan smid, zeil- , blok- en mastenmakerij en de touwslagerij.

De langst bestaande werf is die van Snoeck, gestart in 1607 door Jan Jansz Snoeck. Deze was gevestigd op de Rietvink en is in 1947 verkocht door de laatste eigenaar Hendrik Snoeck.

Met deze verkoop is echter weer een beeldbepalend stukje geschiedenis uit Blokzijl verdwenen.

Het museum wordt volledig gerund door een groep zeer enthousiaste vrijwilligers die graag voor u klaar staan om uw vragen te beantwoorden.