Museum ‘Het Gildenhuys’ is gevestigd in één van de oudste straten van Blokzijl.

Het Gildenhuys is in 1986 gesticht vanuit de Stichting “Oud Blokzijl”, welke nog steeds het museum exploiteert.

In 1999 is het gebouw in zijn geheel afgebroken en herbouwd, voor een deel met gebruikmaking van de oorspronkelijke materialen.

In 2003 is het museum opgenomen in Het Nederlands Museumregister en kreeg toen het certificaat “Geregistreerd Museum”.

NIEUWS

Hier vindt u ons laatste nieuws over exposities, acties, lezingen etc.

Het museum ‘Het Gildenhuys’ ontleent zijn naam aan de in vroeger tijden zeer belangrijke gilden die in Blokzijl functioneerden maar waar, helaas, weinig van bewaard is gebleven.

Het museum kent twee vaste onderdelen. Als eerste is er de vaste expositie:

“Blokzijl en het water”

De permanente tentoonstelling vindt u op de eerste verdieping van het museum. Middels een diversiteit aan voorwerpen, plattegronden, oude prenten, waaronder sedert enkele jaren ook een afbeelding van de akte van toekenning van de stadsrechten door prins Willem III, en foto’s wordt een duidelijk beeld geschetst van de geschiedenis van Blokzijl in relatie tot het water.

Daarnaast vindt u hier een wisselende tentoonstelling die het thema heeft gekregen:

“Scheepsbouw in Blokzijl”.

Aan deze nieuwe tentoonstelling  wordt hard gewerkt.

Het museum wordt volledig gerund door een groep zeer enthousiaste vrijwilligers die graag voor u klaar staan om uw vragen te beantwoorden.